Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκιδέων του Δήμου Χαλκιδέων, τη Δευτέρα 8 Απριλίου 2024

Τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας θα πραγματοποιηθεί την 8η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, κτήριο ΚΟΤΣΙΚΑ, που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα177 και 84 παρ.1 του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4957/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτωθεμάτων ημερήσιας διάταξης:

1. Περί γνωμοδότησης έγκρισης τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας. [αρ. πρ. 12160 210958/05- 10-2023].

2. Περί γνωμοδότησης παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ. [αρ. πρ. 48599/02-04-2024].

3. Περί γνωμοδότησης αποκλεισμού οδού και τοποθέτησης ικριωμάτων. [αρ. πρ. 6714/06-03-2024].

4. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,
εμβαδού 21,60τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας LABI ANVJOLA του Ndreko, επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 68, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 12276/14-03-2024].

5. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,
εμβαδού 12,05τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΠΕΚΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Ιωάννου, επί της οδού Αβάντων 62, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 11544/11-03-2024].

6. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,
εμβαδού 6,00τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΒΑΣΣΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ του Νικολάου, στη συμβολή των οδών Αρεθούσης 102 και Κουρητών, στη Χαλκίδα. μ[αριθ. πρωτ. 13703/22-03-2024].

7. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,
εμβαδού 15,40τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΧΑΣΙΩΤΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αποστόλου, επί της οδού Αβάντων 58, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 10434/05-03-2024].

8. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,
εμβαδού 18,78τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΛΙΟΛΙΟΥΟΔΥΣΣΕΑ του ΄Άγγελου, επί της οδού Αβάντων 64, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 10081/01-03-2024].

9. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,
εμβαδού 16,40τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΤΣΕΛΕΠΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΑΜΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Ο.Ε., επί της οδού Κριεζώτου 39, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ.10069/01-03-2024].

10. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 15,60τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας DESHKOVA ANELYA του Ζaxari, επί της λεωφόρου Ελ. Βενιζέλου 56, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 8787/26-02-2024].

11. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,εμβαδού 19,70τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΔΩΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., επί της οδού Καραμουρτζούνη 1, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 8606/23- 02-2024].

12. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 27,47τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΑΙΚ ΤΖΕΛΑ – ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., στη συμβολή των οδών Κριεζώτου και Βουδούρη 22, στη Χαλκίδα. [αριθ.πρωτ. 9856/29-02-2024].

13. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,εμβαδού 25,35τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ALATI RESTAURANT IKE, στη συμβολή των οδών Ευβοίας 61 & Ντούρμα, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ.4223/29-01-2024].

14. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,εμβαδού 12,48τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΑTΖΩΡΟΣΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Μελετίου, επί της οδού Φριζή 4, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 15987/04-04-2024].

15. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,εμβαδού 8,50τ.μ., για έκθεση προϊόντων, σε κατάστημα οπωροπωλείο, παντοπωλείο,
καφεκοπτείο, ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Ιωάννη, στη συμβολή των οδών Κριεζώτου & Ψαρών, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 53779/28-12-2023].

16. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 8,04τ.μ., για έκθεση αλιευτικών προϊόντων και τοποθέτηση πάγκων & τελάρων, σε κατάστημα ιχθυοπωλείο, ιδιοκτησίας ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., επί της λεωφόρου Ελ.Βενιζέλου 44, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 6525/12-02-2024].

17. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024, εμβαδού 8,48τ.μ., για την τοποθέτηση δύο ψυγείων, σε περίπτερο, της ΣΤΑΣΙΝΑΚΗ ΖΩΗΣ του Στασινού, επιS της οδουS ΄Ηρας 2, στη ΧαλκιSδα. [αριθ. πρωτ. 13558/21-03-2024].

18. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,εμβαδού 10,99τ.μ., για την τοποθέτηση τεσσάρων ψυγείων και καταλαμβανόμενου χώρου, σε περίπτερο, της μισθώτριας ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του Αποστόλου, επί της οδού Αντωνίου μΜαργαρίτη (πάρκο Ελευθερίας), στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 13228/20-03-2024].

19. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,εμβαδού 36,22τ.μ., για την τοποθέτηση πέντε ψυγείων και καταλαμβανόμενου χώρου, σε περίπτερο, του μισθωτή ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ του Ιωάννη, έξωθεν του Παλαιού
Κοιμητηρίου Αγίου Ιωάννη Χαλκίδας, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 9721/29-02-2024].

20. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2024,εμβαδού 32,40τ.μ., για την τοποθέτηση τεσσάρων ψυγείων και καταλαμβανόμενου χώρου, σε περίπτερο, της μισθώτριας ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΣΟΦΙΑΣ ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο.Ε., επί της λεωφόρου Χαϊνά 92-94, στη Χαλκίδα. [αριθ. πρωτ. 13212/20-03-2024].

21. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το
έτος 2024, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, ιδιοκτησίας KRENAR PILLATI του Niaz, επί της οδού Ευβοίας 64, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 13740/22-03-2024].

22. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το
έτος 2024, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, ιδιοκτησίας
ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, στο Δοκό, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 14882/01-04-2024].

23. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το χρονικό
διάστημα από 25-04-2024 έως 31-10-2024, εμβαδού 5,00τ.μ., για πώληση φρούτων εποχής, στηνΚΑΤΣΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ του Γεωργίου, στο Πάρκο Ελευθερίας. [αριθ. πρωτ. 6525/12-02-2024].

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Share

Επικοινωνία

Email: info@evia-press.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6941431497

Αφήστε μας το μήνυμα σας σε αυτό το τηλέφωνο και ένας συνεργάτης μας θα σας καλέσει άμεσα

spot_img
spot_img

Δημοφιλή

Περισσότερα Θέματα
Σχετικά

Επιμελητήριο Εύβοιας: Έκτακτη συνεδρίαση για την ενδεχόμενη εμπλοκή μέλους σε έκνομες πράξεις

Η Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας που συνεδρίασε σήμερα...

ΣΥΡΙΖΑ: Παρουσιάστηκαν τέσσερις ευρωβουλευτές στη Χαλκίδα

Παρουσίαση των υποψήφιων ευρωβουλευτών/τριών του ΣΥΡΙΖΑ –ΠΣ, Κώστα Αρβανίτη,...

Μητσοτάκης: “Πάμε για το τρίποντο στις ευρωεκλογές”

Πυκνώνουν οι περιοδείες και οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών...

Γεωργιάδης: O Κασσελάκης είναι η τιμωρία των αριστερών

«Θεία δίκη για τους Αριστερούς η ελαφριά αισθητική του» Ως...