Χωρίς αμοιβή θα μείνουν τελικά οι φορολογούμενοι οι οποίοι βοήθησαν το φοροελεγκτικό μηχανισμό να αποκαλύψει περιπτώσεις φοροδιαφυγής μετά από καταγγελία που έκαναν από το κινητό τους μέσω της εφαρμογής «Appodixi».

Η χρηματική αμοιβή 100 έως 3.000 ευρώ που προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο σε όσους επώνυμα καταγγέλλουν έκδοση αποδείξεων από παραποιημένες ταμειακές μηχανές δεν έχει αναδρομική ισχύ. Θα ενεργοποιηθεί με τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Στη Βουλή, όπου συζητείται το φορολογικό νομοσχέδιο ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι εφαρμόζονται και σε άλλες χώρες τα κίνητρα οικονομικής επιβράβευσης, ώστε οι φορολογούμενοι να καταγγέλλουν φοροφυγάδες.

Όπως είπε στο Ηνωμένο Βασίλειο την περίοδο 2022-23 δόθηκαν μπόνους επιβράβευσης 509.000 λιρών σε όσους κατέδωσαν υποθέσεις φορολογικής απάτης ενώ το IRS στις ΗΠΑ, όπου τα κίνητρα είναι πιο γενναιόδωρα, κατέβαλε 38,7 εκατ. δολάρια σε 132 φορολογούμενους που αποκάλυψαν περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Δηλαδή κατά μέσο όρο κάθε Αμερικάνος φορολογούμενος που «κάρφωσε» φοροδιαφυγή έλαβε 293.182 ευρώ.

Στην Ελλάδα, περισσότεροι από 230.000 φορολογούμενοι έχουν κατεβάσει την εφαρμογή Appodixi στο κινητό τους και έχουν κάνει περισσότερες από 140.000 επώνυμες και ανώνυμες καταγγελίες, ενώ από χθες η νέα έκδοση της εφαρμογής Appodixi είναι διαθέσιμη στο Google Play και στο App Store.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής Αppodixi αναγνωρίζει το QRCode των ταμειακών μηχανών που έχουν αναβαθμιστεί περιλαμβάνοντας πλέον και την ημερομηνία και ώρα έκδοσης του παραστατικού.

Με τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, οι φορολογούμενοι που θα σκανάρουν αποδείξεις και θα αποκαλύπτουν περιπτώσεις φοροδιαφυγής με παραποιημένους φορολογικούς μηχανισμούς θα λαμβάνουν χρηματική αμοιβή έως 3.000 ευρώ.

Η διάταξη

Η σχετική διάταξη για τη χρηματική επιβράβευση των φορολογούμενων που καταγγέλλουν κρούσματα φοροδιαφυγής ορίζει τα εξής:

– Αν κατόπιν επώνυμης καταγγελίας μέσω της εφαρμογής σάρωσης «QR code appodixi» της ΑΑΔΕ που αφορά σε στοιχεία λιανικής πώλησης, διενεργηθεί φορολογικός έλεγχος και επιβληθεί πρόστιμο, για παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των Φ.Η.Μ. ο καταγγέλλων λαμβάνει χρηματική επιβράβευση μετά από απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Δεν δικαιούνται τη χρηματική επιβράβευση υπάλληλοι της ΑΑΔΕ, του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που ασκούν ελεγκτικά καθήκοντα.

– Η χρηματική επιβράβευση ανέρχεται στο δεκαπλάσιο της αξίας της συναλλαγής του εκδοθέντος στοιχείου λιανικής, για το οποίο έγινε η καταγγελία, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ και σε καμία περίπτωση δεν υπολείπεται των 100 ευρώ ούτε υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Αν η καταγγελία αφορά περισσότερα φορολογικά στοιχεία που εξέδωσε η ίδια οντότητα, η χρηματική επιβράβευση υπολογίζεται επί του εκδοθέντος φορολογικού στοιχείου με τη μεγαλύτερη αξία.

– Η χρηματική επιβράβευση δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Καμπάνες έως 100.000 ευρώ για «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές

Παράλληλα, αντιμέτωποι με πρόστιμα που φθάνουν έως 100.000 ευρώ θα βρεθούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις οι οποίοι μετά από έλεγχο εντοπιστούν να χρησιμοποιούν «πειραγμένες» ταμειακές μηχανές για να κρύψουν τζίρο από την εφορία. Ειδικότερα για παραβάσεις παραβίασης ή παραποίησης ή επέμβασης στη λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ), κατά οποιονδήποτε τρόπο επιβάλλονται πρόστιμα ανά ελεγχόμενο έτος ως εξής:

– Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι ο κάτοχος-χρήστης του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού, επιβάλλεται πρόστιμο 15% επί των εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα του ελεγχόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου ή οντότητας, όπως αυτά προκύπτουν από τον μέσο όρο των δηλωθέντων εσόδων με τις φορολογικές δηλώσεις των τριών τελευταίων φορολογικών ετών. Το πρόστιμο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 10.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης απλογραφικών βιβλίων ή των 30.000 ευρώ ανά ελεγχόμενο έτος, εφόσον πρόκειται για υπόχρεο τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

– Όταν ο υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει έγκριση λογισμικού (software) και υλισμικού (hardware) από τα αρμόδια όργανα ή οποιοδήποτε πρόσωπο έχει μεταπωλήσει λογισμικό ή παρέχει τεχνική υποστήριξη για την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στη λειτουργία φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, επιβάλλεται πρόστιμο 100.000 ευρώ.